www.turktelekomkonforluhayat.com bir Türk Telekom grubu hizmetidir. Bu siteye girerek ve/veya bu sitedeki herhangi bir mal ve/veya hizmete erişiminize veya sayılanlara ilişkin kullanımınıza devam etmeniz durumunda, burada belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırsınız. www.turktelekomkonforluhayat.com, herhangi bir zamanda bu siteyi ve/veya içeriğini önceden bildirme yükümü olmaksızın, değiştirmek, kaldırmak veya bunlara eklemeler yapmak hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler ve bunlara ilişkin kullanım koşulları aksi belirtilmedikçe yapıldığı anda geçerli olur. İşbu metninde geçen www.turktelekomkonforluhayat.com ibaresi, koşulları sağlayan herkese burada belirtilen Ürünler’in sunulmasına olanak tanıyan internet sitesini ve onun sahibi ve işleticisi olan gerçek veya tüzel kişilerinin bütününü ifade eder.

1. Genel İlkeler

www.turktelekomkonforluhayat.com'u kişisel bilgilerinizi belirtme zorunluluğu olmaksızın dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilirsiniz. www.turktelekomkonforluhayat.com websitesini ziyaret edenler, websitesi içinde yer alan ürün, servis ve hizmetler hakkında bilgileri inceleyebilir, satın alabilir ve/veya başvuru yapabilir.

www.turktelekomkonforluhayat.com sayfalarında hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal konumu, kültürel yapısı, dili, dini inançları, sağlık sorunları ya da bedensel engelleri ve benzeri kişisel özellikleri nedeniyle aşağılanamaz ve kınanamaz.

Eleştiri sınırlarının ötesinde kişilerin politik görüşlerini, aile kurumunu ve toplumsal ahlaki kuralları sarsıcı yayınlara/yorumlara yer verilemez. www.turktelekomkonforluhayat.com sayfalarında düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı yayın yapılamaz.

www.turktelekomkonforluhayat.com sayfalarında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan İntihara yönlendirme (madde 84), Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), Müstehcenlik (madde 226), Fuhuş (madde 227), Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228) suçları ile 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 551, 554,555,556 sayılı Sınai Haklara ilişkin KHK.de yer alan suçları teşkil edecek herhangi bir içerikte yayın /yorum yapılamaz. www.turktelekomkonforluhayat.com sayfalarında, yargı kararı olmadıkça hiç kimse suçlu ilan edilemez. Kişiler, iftiraya dayalı lakaplarla, ifadelerle suçlanamaz. Yanlış yayınlardan/yorumlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösterilir; bu tip durumlarda yasaların gerektirdiği süreçler izlenir.

Kişilerin özel yaşamı, söz konusu şahsın açık ya da kapalı rızasını ortaya koyan yaşam şekli ve kamu çıkarları haricinde yayınlara/yorumlara konu edilemez.

Şiddet, zorbalık ve terörü özendirici ya da kışkırtıcı nitelikte, çocukları olumsuz yönde etkileyen, bireyler, topluluklar, uluslar arasında nefret ve düşmanlığı körükleyici yayınlar/yorumlar yapılamaz.

Madde içeriğinde sayılan hallerin yayına konu edilmemesi amacıyla, yapılan yorumlar öncelikle www.turktelekomkonforluhayat.com moderatörleri tarafından incelenecektir. Moderatörler tarafından uygun görülmeyen yorumlar sitede yayınlanmayacaktır.

Her halde, 3. madde içeriğinde sayılan hallerin gündeme gelmesi halinde kullanıcılar tarafından girişi yapılan yorumlardan, bu yorumları sağlayan kişi sorumlu olup, www.turktelekomkonforluhayat.com, Türk Telekom grubu şirketleri sorumlu değildir.

www.turktelekomkonforluhayat.com, yasalara ve yayın ilkelerine uymayan interaktif bir yorumun tespit edilmesi halinde bunu derhal yayından kaldırma ve/veya kullanıcının üyeliğini dondurma/sonlandırma hakkına sahiptir. www.turktelekomkonforluhayat.com, yasaları ihlal eden olası yorumlar ve bunları yazan kişiler hakkındaki bilgileri yetkili makamlara sunabilir.

Üyelerin kişisel bilgileri, www.turktelekomkonforluhayat.com tarafından muhafaza edilecek olup, yasaların öngördüğü haller, yargı kararları ve kamu yararı gereği dışında üçüncü kişilere, üyenin açık rıza verdiği haller dışında, açıklanmayacaktır.

www.turktelekomkonforluhayat.com'da kullanıcılar/üyeler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları Türk Telekom tarafından belirlenecek olan süre boyunca saklanabilir, değerlendirmelere konu edilebilir ve işlenebilir. Kullanıcılar bu hususu bildiklerini ve anılan kullanıma izin verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

www.turktelekomkonforluhayat.com'a erişimin, kullanımın veya bu siteden herhangi bilet satın alma ya da rezervasyon yapma nedeniyle kullanıcıların/üyelerin bilgisayar donanımında veya diğer varlıklarında oluşabilecek herhangi bir hasar veya bulaşabilecek bir virüsten, bu nedenle doğabilecek zarardan www.turktelekomkonforluhayat.com, Türk Telekom grubu şirketleri sorumlu değildir. Buna karşılık; kullanıcılar/üyeler da virüs ve/veya başka bir zararlı unsur barındıran/barındırması muhtemel hiçbir içeriği www.turktelekomkonforluhayat.com’a iletmeyeceklerdir.

Kullanıcılar; kendilerine ayrılan yorum alanlarını kendilerinin ve/veya 3. kişilerin reklamı yapmayacak olup, diğer kullanıcıların siteye erişimine ve/veya usulüne uygun olarak kullanmasına engel teşkil etmeyeceklerdir. Kullanıcıların www.turktelekomkonforluhayat.com üzerinde yer alan ürün, servis ve hizmetleri satın alması ve/veya başvuruda bulunması, bu işlemin kar amacı ve ticari amacı olmaksızın gerçekleştirilmiş olmasına bağlıdır. Websitesinin herhangi bir sayfasının kısmen ve/veya tamamen yazıcıdan çıktısı sadece kişisel kullanım amacı kapsamında, kar amacı ve ticari amaç olmaksızın alınabilir.

www.turktelekomkonforluhayat.com sitesindeki bağlantılar (linkler) size www.turktelekomkonforluhayat.com websitesinin dışına götürebilir. Türk Telekom grubu şirketleri ve/veya www.turktelekomkonforluhayat.com bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bağlantılar iyi niyet kapsamında bildirilmektedir ve www.turktelekomkonforluhayat.com bağlantısını verdiği sitelerde olabilecek herhangi bir değişiklikten ve/veya bu sitelere erişim ve/veya bu sitelerin kullanımından doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, zarar, ziyan, tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.

18 yaşından küçüklerin, www.turktelekomkonforluhayat.com web sitesinden, velileri veya vasilerinden izin almaksızın ürün, servis ve hizmetleri satın alma ve/veya başvuruda bulunma işlemlerinden www.turktelekomkonforluhayat.com sorumlu değildir.

18 yaşından küçük olan ve/veya yanıltıcı beyanda bulunan kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen eylemler ve/veya beyanlardan doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya ait olup, her halde Türk Telekom grubu şirketlerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

2. Gizlilik

Bu web sitesini veya içindeki herhangi bir hizmeti kullanarak, www.turktelekomkonforluhayat.com‘a kişisel bilgilerinizi bildirmekle, bu bilgilerin toplanması, kaydedilmesi ve bu gizlilik bildiriminde anıldığı şekilde www.turktelekomkonforluhayat.com tarafından kullanılmasına izin vermiş oluyorsunuz. Anılan bilgilerin tarafınızca dilediğiniz zaman güncellenmesi mümkündür. Bu kapsamda, www.turktelekomkonforluhayat.com’a verdiğiniz kişisel bilgiler web sitesinin geliştirilmesi amacı ile kullanabilecektir. Ayrıca, www.turktelekomkonforluhayat.com’a gönderilen bazı bilgiler ve elektronik postalar, elektronik posta adresi ve irtibat bilgileri açıklamamak suretiyle, kanıt olarak kullanılabilir. www.turktelekomkonforluhayat.com kullanıcılar/üyelerin verdikleri bilgilerin doğruluğundan ve/veya güncelliğinden şüphe edildiği halde, verilen hizmeti durdurma, sonlandırma, sınırlandırma hakkı mevcuttur. Açıkça rıza göstermediğiniz müddetçe, www.turktelekomkonforluhayat.com, kişisel bilgilerinizi yalnızca www.turktelekomkonforluhayat.com ile yaptığınız anlaşmanın tamamlanması amacı için gerekli, ise 3. kişilere açıklayacaktır. Her halde, www.turktelekomkonforluhayat.com bu bilgileri kendi bağlı şirketlerine ve gizlilik yükümü ile bağlı profesyonel danışmanları gibi izin verilmiş 3. kişiler ile kanunen açıklamak durumunda olduğu/olacağı kişiler/kurumlara ifşa etmesi bu maddenin sınırları dışındadır. www.turktelekomkonforluhayat.com, açık rızanız bulunmadığı müddetçe, kişisel bilgilerinizi pazarlama amacı ile 3. kişilere satmaz, kiralamaz veya ticaret mevkiine sunmaz. www.turktelekomkonforluhayat.com tarafınızdan talep edilmeyen hiçbir elektronik postayı size yollamayacaktır; ancak, bilgilerinizin gönderildiği 3. kişilerin bunu yapmayacağını garanti edemez. Üyelerin/kullanıcıların, www.turktelekomkonforluhayat.com'da dolaşmaları sırasında ziyaret ettikleri alanların tamamı ilgili üyeye/kullanıcıya ait trafik verileri olarak kayıt altına alınmaktadır. Anılan kaydın amacı, üyelerin/kullanıcıların kullanım alanlarının takibi, favori alanların belirlenmesi, hizmetin geliştirilmesi ve kullanımın üyeye/kullanıcıya yönelik olarak özelleştirilmesidir. Bu anlamda sayfaların nereden geçerek ve ne şekiller ziyaret edildiğini gösteren “cookie/çerez” teknolojisi kullanılmakta ve sonuçlar istatistikî veri olarak saklanmaktadır. Bu sayede, üyelerin/kullanıcıların kullanım sıklıklarına bağlı olarak anılan kısımlara ilişkin hızlı erişim kaynakları oluşturulmaktadır.

3. Fikri ve Sınaî Haklar

Sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere bu site veya bu sitedeki hizmetler, Ürünler ile ilgili her türlü detayı, ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları, bilgi, tescilli veya tescilsiz markalar, hizmet markaları, ticaret unvanları, sloganlar, tescilli veya tescilsiz tasarımlar ve diğer kaynak belirten işaretlerden (bundan sonra “içerik” olarak anılacaktır) kaynaklanan ve/veya bunlar üzerindeki fikri ve sınai mülkiyet hakları www.turktelekomkonforluhayat.com ve/veya bağlı şirketlerine, lisans verenlerine ve/veya lisans alanlarına aittir. Aksi yazılı olarak ayrıca belirtilmedikçe, sahibinden yazılı izin almadan, internet sitesinin veya herhangi bir kısmının ve/veya içeriğin kısmen ve/veya tamamen, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kopyalanması, çoğaltılması, umuma iletilmesi, dağıtılması, yayınlanması, kullanılması, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır kesinlikle yasaktır.

GPRS, WAP, 3G ve benzeri teknolojiler aracılığıyla www.turktelekomkonforluhayat.com’a ilettiğiniz her tür içeriğin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, video vb dâhil), size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı, fikri mülkiyet hukukundan tüm hak ve yetkileri www.turktelekomkonforluhayat.com'a geçecektir.

Üyeler/kullanıcılar www.turktelekomkonforluhayat.com’a üzerinden sağlanan ürün, servis ve hizmetleri satın aldıkları ve/veya başvuruda bulundukları an itibariyle tamamen veya kısımlar halinde ve süre, sayı, muhteva ve yer kısıtlamasını tümüyle kendi belirleyerek veya dilerse süre, sayı, yer ve muhteva sınırlaması olmaksızın, www.turktelekomkonforluhayat.com, Türk Telekom grubu şirketleri tarafından; görsel-işitsel (audio-visual) reklamlarda kullanılması, ses kasedi, cd, sinema filmi, tv filmi, prodüksiyon, video kaset, video disk, dvd, cd-rom, elektronik taşıyıcı ve depolayıcı, bilgisayar ortamı ile araç ve ortam kısıtlaması olmaksızın her türlü telli telsiz ses, görüntü, işaret taşımaya, depolamaya ve yaymaya mahsus araç ve gereçlerde ya da halen mevcut veya ileride icat edilecek her türlü ses, görüntü işaret taşıyıcılarında, halen mevcut veya gelecekteki ses, görüntü, işaret kayıt belleklerinde, yeniden yayınlama araçlarında velhasıl her türlü kullanımda yayılması, satılması, dağıtılması, pazarlanması, kiralanması ve ödünç verilmesi ve diğer yollarla dağıtılması, çoğaltılmış nüshaların piyasaya sunulması, ticaretinin yapılması, internet yoluyla veya veri bankalarına, belge sistemlerine veya benzeri hafıza araçlarına yerleştirilerek depolanmak suretiyle üçüncü kişilerin erişiminin kopyalama, download etme/indirme-kaydetme, streaming/izleme/dinleme, online hizmetler vb. gibi yollarla sağlanarak umuma iletilmesi, varolan cep telefonu iletişim teknolojileri, sistemleri, 3G veya ileride icat edilecek her türlü iletişim sistemi kullanılarak cep telefonu vb vasıtasıyla sesli, görüntülü ya da sesli ve görüntülü (görsel-işitsel) her türlü format ve şekilde (melodi, ringtone, polifonik melodi, true tone, IVR vb. formatlarında) ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın geçerli olmak üzere her türlü kullanımına ilişkin olarak, yukarıda sayılan kullanımlardan eser sahibi ve/veya icracı sanatçı sıfatıyla hakkıma doğacak tüm mali haklarımın karşılığı olan bedelleri talep etmeksizin, bu mali hak bedelleri için www.turktelekomkonforluhayat.com’u, Türk Telekom grubu şirketlerini ibra etmek suretiyle, başkalarına da devredilebilecek şekilde, herhangi bir süre ve mecra kısıtlaması olmaksızın, Türkiye ve Dünyada kullanılmak üzere, geriye dönülmez biçimde muvafakat ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

www.turktelekomkonforluhayat.com adresinden faydalananlar sayılan şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırlar. www.turktelekomkonforluhayat.com ve/veya Türk Telekom grubu şirketleri yukarıda sayılan ilkeleri ve/veya gizlilik politikalarını önceden haber vermeksizin usulüne değiştirebilir. Lütfen, www.turktelekomkonforluhayat.com’un fikri ve sınaî mülkiyet haklarının ihlali hali de dâhil olmak üzere herhangi bir aykırılık halinde herhangi bir kanundan doğan haklarını kullanmaktan kaçınmayacağını unutmayın. Bu sitede belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi/kişiler www.turktelekomkonforluhayat.com’un ve/veya Türk Telekom grubu şirketlerinin doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Euro.Message madebycat